Klinikken er godkendt af Sundhedsstyrelsen ved tilsyn 27/6 2013 og akkrediteret af IKAS efter Den Danske Kvalitetsmodel 2014, 2017 og 2020.

Problemer med e-booking? se links

https://emailkonsultation.dk/FAQ.aspx

https://www.aftalebogen.dk/FAQ.aspx

Du kan som patient indrapportere en utilsigtet hændelse, som vedrører din konsultation eller behandling i klinikken via dette link:

https://stps.dk/da/laering/utilsigtede-haendelser/#